Nära till allt, ingen trängsel

Byggklara tomter

Törnsrosa i Hovmantorp

På Törnrosa i Hovmantorp finns det totalt 21 villatomter och två radhustomter. Det är nära till pendling till Växjö med bil, buss och tåg. Förskolan Askungen ligger granne och det nära till skolan, Allhallen, affären och sjön Rottnen. I Hovmantorp finns det många aktiviteter. 

Läs mer

Djurhult i Lessebo

I det natursköna området Djurhult i Lessebo finns 17 detaljplanelagda tomter. Hälften av tomterna räknas som strandnära och ligger på gångavstånd till badplats och småbåtshamn. Det vackra läget vid sjön Läen ger tillgång till inbjudande promenadstråk och goda fritidsmöjligheter.

Läs mer

Vad kostar det?

– Markpris: 50 kronor / kvadratmeter

– Anslutningsavgift el: ca 30 000 kronor

– Avgift fastighetsbildning: ca 15 000 kronor

– Anslutning taxa för vatten/avlopp: ca 140 000 kronor

– Bygglovsavgift inkl. planavgift: ca 30 000 kronor för en mindre villa

– Anslutning fiber: ca 20 000 kronor

Intresserad?

Om du är intresserad kan du höra av dig till Marcus Ekström på 0478-125 49 eller marcus.ekstrom@lessebo.se. 

På gång – Fler tomter i Hovmantorp

I Hovmantorp är det nya tomter på gång på flera platser. Ett är söder om tätorten, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 ha och i nuläget planeras för 18 nya tomter för bostäder. Tillträde till de nya tomterna beräknas i nuläget att tidigast kunna ske under 2023. Försäljningen kommer till skillnad från andra lediga tomter att ske till marknadsmässigt pris och planeras att ske via fastighetsmäklare. Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång.

Läs mer

Här kan barnfamiljen trivas

Det är nära till allt. I Hovmantorp och Lessebo är avstånden korta till förskola, skola och annan service. Du har en kort väg till bussen eller tåget och du kan pendla till jobbet i Växjö och Kalmar.

Nära till skolan

I såväl Hovmantorp som Lessebo finns flera förskolor varav några är nya och helt klimatsmarta. Det är gång- och cykelavstånd till F-6 skolan. Kommunens högstadieskola ligger i Lessebo. Skolans utvecklingsarbete har lett till hög andel behöriga lärare och en utvecklande miljö. 

Pendling i världsklass

Från Hovmantorp och Lessebo är det många som pendlar framförallt till Växjö. På väg 25 tar du dig snabbt med bilen och med bussen till Växjö. Med tåg finns såväl Växjö som Kalmar inom rimligt avstånd. Du befinner dig mitt i Linnéregionen.

Föreningslivet

Det finns flera föreningar för barnen och för de vuxnas aktiviteter. För att nämna några: Bordtennis, boule, dragkamp, fotboll, musikkår, orientering, scouter och segling.

Glasriket och naturen

Bor du i Lessebo kommun bor du också i Glasriket. Glasriket är öppet året runt med flera hyttor och aktiviteter. Oavsett om du vill göra en kort tur efter jobbet eller ta med dig långväga besök så kommer Glasriket leverera. Naturen är runt knuten enbart en kort promenad bort. Sjö och skog bidrar till ett lugn som du kan få i närheten av din bostad.Besök Glasriket

På väg mot 10000

Lessebo kommun siktar högt och ska bli 10000 invånare till år 2025. Som ny invånare i kommunen är du en viktig del av vår resa.

Lessebo

Lessebo är huvudort och ligger i mitten av kommunen. Mångfald och kultur är i centrum där den offentliga servicen finns centralt. Med naturen nära finns stora möjligheter till rekreation och med tåget kan man både resa långt och pendla varje dag. Behovet av bostäder är stort och flera projekt är igång både av kommunägda Lessebohus, privata företag som nya villor.

Hovmantorp

Hovmantorp är kommunens största ort och har med sitt läge nära Växjö genom åren utvecklats till en stark pendlingsort. Det går att dagspendla enkelt med såväl buss, tåg och bil från orten. Förenings- och fritidslivet är väl utvecklat och behovet av bostäder är stort. Flera aktörer planerar och genomför byggprojekt. 

Kosta

Kosta i kommunens norra del är navet i Glasriket och med stora mängder besökare varje år. På orten finns behov av bostäder och ökade pendlingsmöjligheter med buss.

Skruv

Skruv och bygden i Ljuder är naturskön och rymmer ett stort lokalt engagemang. Behov av inflyttning finns för att ge underlag till service. Pendlingsmöjligheterna med buss behöver stärkas och persontrafik med tåg skulle utveckla bygden positivt.

Strömbergshyttan

Strömbergshyttan mellan Lessebo och Hovmantorp är i ett utvecklingsskede med design och friluftsliv. Området har stor utvecklingspotential och ett arbete med detaljplan är påbörjat under 2019.